جلسه معاونين آموزشي استان گيلان


جلسه  معاونين آموزشي استان گيلان

کد خبر:   226 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1395/6/17-10:26    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
چاپ خبر

دانشگاه     فني       و   حرفه اي
 (  دانشکده  فني و حرفه اي صومعه سرا    )
جلسه  معاونين آموزشي استان گيلان
شهريور  95