انتخاب دانشجوي نمونه

انتخاب دانشجوي نمونه

کد خبر:   213 نویسنده:روابط عمومي دانشکده  زمان:1394/10/29-11:59    ویرایشگر: روابط عمومي دانشکده
چاپ خبر
دانشجويان داراي شرايط انتخاب به عنوان دانشجوي نمونه ، جهت بهره مندي از تسهيلات مرتبط نسبت به مطالعه فايل موجود در نشاني زير اقدام نمايند 

http://tdfs.ac.ir/upload/nemoneh.jpg