زمان انتخاب واحد دانشجويان جامانده

به اطلاع دانشجوياني که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند مي رساند ، جهت انجام انتخاب واحد از ساعت 1 بامداد روز جمعه مورخه13/6/94 لغايت 24 همان روز اقدام به انجام انتخاب واحد نمايند.

کد خبر:   205 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/6/11-15:47    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
چاپ خبر
به اطلاع دانشجوياني که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند مي رساند ، جهت انجام انتخاب واحد از ساعت 1 بامداد روز جمعه مورخه13/6/94 لغايت 24 همان روز اقدام به انجام انتخاب واحد نمايند.