حضور جناب آقاي دکتر شفيعي در دانشکده صومعه سرا

دکتر مسعود شفيعي رييس دانشگاه فني و حرفه اي صبح روز دوشنبه در دانشکده فني و حرفه اي ميرزاکوچک صومعه سرا حضور يافت.


کد خبر:   204 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/6/9-14:16    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
چاپ خبر

دکتر مسعود شفيعي رييس دانشگاه فني و حرفه اي صبح روز دوشنبه در دانشکده فني و حرفه اي ميرزاکوچک صومعه سرا حضور يافت.

  ايشان با فراخواني کليه کارکنان دانشکده و تشکيل جلسه پرسش و پاسخ به توضيحاتي درباره بيمه تکميلي، تبديل وضعيت کارکنان قراردادي، نحوه تخصيص بودجه هاي جاري و پرسنلي و تطبيق مدارک تحصيلي پرداختند.رييس دانشگاه فني و حرفه اي در پايان اين نشست ضمن بازديد از ساختمانهاي اداري و آموزشي دانشکده مقرر کردند پيگيري ويژه اي جهت تخصيص اعتبارساخت مهمانسرا و سالن ورزشي در زمين 1600 متري متعلق به دانشکده (واقع در انتهاي بلوار معلم)  صورت گيرد.