جدول زمانبندي انتخاب واحد


کد خبر:   203 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/6/7-11:30    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
چاپ خبر

جدول زمانبندي انتخاب واحد دانشجويان دانشکـــــــده فني وحرفه اي صومعه سرا در نيمسال اول 95-94

يکشنبه 08/06/94

دوشنبه 09/06/94

سه شنبه 10/06/94

ورودي 92 وماقبـــــل ساعت 10صبح لغايت 20

ورودي نيمسال اول 93 ساعت20-10

ورودي نيمسال دوم 93 ساعت20-14

 

دانشجــــــويان جامانده ومتقاضي رفع نقص در انتخاب واحد روزهاي گذشته ساعت 22-9

 

«لازم ذکر اينکه کليه دانشجويان شبانه ،وروزانه ترم 5 به بالا بايد بدهي قبلي خود بهمراه شهريه ثابت ترم جاري نيمسال 95-94 را در هنگــام انتخاب واحد پرداخت نمايند».