تغيير آدرس سکونت و شماره تلفن منزل و همراه

تغييرات آدرس ، شماره تلفن منزل و همراه

کد خبر:   202 نویسنده:سيدعلي مجتبائي حسيني  زمان:1394/5/17-9:5    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
چاپ خبر

دانشجويان عزيز تغييرات آدرس ، شماره تلفن منزل و همراه خود را به اداره امور دانشجويي اطلاع دهيد.