کد اطلاعیه:   79 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1395/1/15-9:55    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
مسابقه بزرگ کتابخواني (ويژه دانشجويان)

مسابقه بزرگ کتابخواني (ويژه دانشجويان)

درراستاي برگزاري نخستين کنگره 8000شهيد استان گيلان

نام کتاب: روز نارنجک
دانلود فايلشرايط شرکت کننده گان:

1- همه دانشجويان مي توانند در اين مسابقه شرکت نمايند.

2-به نفرات اول تا بيستم جوائز نقدي از پنج ميليون ريال تا پانصد هزار ريال پرداخت مي شود.

3-آخرين مهلت تحويل پاسخنامه: 28فروردين 95 به واحد فرهنگي دانشکده مي باشد.

4-دانشجويان عزيزجهت کسب اطلاع بيشتر و دريافت کتاب و سئوالات و پاسخنامه به

 انتشارات دانشکده يا سايت دانشکده يا واحد فرهنگي مراجعه نمائيد.


دانلود فايل

واحد فرهنگي دانشکده فني و حرفه اي صومعه سرا