کد اطلاعیه:   77 نویسنده:روابط عمومي دانشکده  زمان:1394/7/8-9:27    ویرایشگر: روابط عمومي دانشکده
ثبت نام قهرمانان ورزشي

ثبت نام قهرمانان ورزشي

بسمه تعالي

قابل توجه دانشجوياني که در رشته هاي ورزشي زير قهرماني در سطح شهرستان –استان –کشوري  عضويت تيم ملي وجهاني دارند هرچه سريعتر به واحد تربيت بدني (آقاي حسيني چمني ) مراجعه نمايند.

1-شنا

2-کشتي –آزاد-فرنگي

3-هندبال

4-دووميداني

5-بسکتبال

6-واليبال

7-فوتبال

8-تنيس روي ميز

9-تکواندو

10-بدمينتون

واحد تربيت بدني دانشکده