کد اطلاعیه:   71 نویسنده:روابط عمومي دانشکده  زمان:1394/6/29-10:46    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
نشاني و تلفنهاي دانشکده

          نشاني و تلفنهاي دانشکده

نشاني:

 گيلان - صومعه سرا - بلوار وليعصر(عج) - بلوار معلم

کدپستي 4361887373

تلفن 44328223-44328224-44334070-44331166

کداستان 013