کد اطلاعیه:   68 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/6/23-11:23    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
تاريخ ثبت نام دانشجويان جديدالورود

کارداني سال تحصيلي 1394  روزهاي     يکشنبه 29/6/94  دوشنبه 30/6/94

مدارک مورد نياز  به زودي اعلام مي گردد.


تاريخ ثبت نام دانشجويان جديدالورود

کارداني سال تحصيلي 1394

روزهاي   

يکشنبه 29/6/94

دوشنبه 30/6/94


مدارک مورد نياز  به زودي اعلام مي گردد.