کد اطلاعیه:   67 نویسنده:روابط عمومي دانشکده  زمان:1394/6/23-11:9    ویرایشگر: روابط عمومي دانشکده
تمديد انتخاب واحد

تمديد انتخاب واحد

به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند با توجه به اينکه دانشکده فني و حرفه اي ميرزاکوچک صومعه سرا در منطقه 9  دانشگاه فني و حرفه اي واقع گرديده، کساني که شرايط استفاده از تمديد مجدد انتخاب واحد را دارند مي توانند طي روزهاي 24 و 25 شهريور ماه از طريق سامانه آموزشي اقدام به انتخاب واحد نمايند.