کد اطلاعیه:   66 نویسنده:روابط عمومي دانشکده  زمان:1394/6/18-17:13    ویرایشگر: روابط عمومي دانشکده
اطلاعيه تمديد انتخاب واحد و زمان شروع ترم

جهت اطلاع از زمان  تمديد انتخاب واحد و زمان شروع ترم به اطلاعيه ضميمه مراجعه نماييد.

جهت اطلاع از زمان  تمديد انتخاب واحد و زمان شروع ترم به اطلاعيه ضميمه مراجعه نماييد
tdfs.ac.ir\upload\4.pdf