کد اطلاعیه:   65 نویسنده:محمد هادي اميني جاده کناري  زمان:1394/6/15-13:9    ویرایشگر: محمد هادي اميني جاده کناري
دفاعيه پروژه دانشجويان رشته کارشناسي معماري

دفاعيه پروژه  دانشجويان رشته کارشناسي معماري

               به اطلاع  دانشجويان  رشته  کارشناسي معماري ميرساند:

  ارائه  دفاعيه  پروژه  نهائي در روزچهارشنبه مورخ  94/6/25  ساعت   9  صبح  در دانشکده مي باشد. 

مهندس کاظمي