کد اطلاعیه:   61 نویسنده:روابط عمومي دانشکده  زمان:1394/4/20-13:20    ویرایشگر: روابط عمومي دانشکده
برگزاري «اولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کار»

برگزاري اولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کار

«موسسه پويندگان انديشه هاي نو» با مشارکت و همکاري دانشکده فني و حرفه اي ميرزاکوچک صومعه سرا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شهرداري صومعه سرا «اولين کنفرانس بين المللي حسابداري، مديريت و نوآوري در کسب و کار» را در شهريور ماه 1394 در سالن همايش اداره فرهنگ و ارشاداسلامي برگزار نمايد. در اين راستا، کميته برگزاري و سياستگذاري کنفرانس، از تمامي اساتيد، پژوهشگران، متخصصان و دانشجويان گرامي دعوت به عمل مي آورد تا ضمن ارائه جديدترين مقالات و دستاوردهاي پژوهشي خود، در اين رويداد بزرگ علمي مشارکت فعال داشته باشند. ضمنا با توجه به هماهنگي هاي انجام شده، امکان چاپ مقالاتي که مورد پذيرش نهايي کنفرانس قرار مي گيرند، در مجلات معتبر ISI و ISC فراهم گرديده است.

محورهاي کنفرانس: حسابداري، مديريت، اقتصاد،کارآفريني و کسب و کار

وب سايت: www.icamib.com