کد اطلاعیه:   60 نویسنده:سيدعلي مجتبائي حسيني  زمان:1394/4/20-10:25    ویرایشگر: سيدعلي مجتبائي حسيني
جشنواره جوان خوارزمي

جشنواره جوان خوارزمي


بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند ثبت نام در هفدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي از روز دوشنبه 94/03/18 آغاز شده و مهلت ثبت نام تا پايان مرداد ماه سال جاري مي باشد.

لازم به ذکر است که متن کامل خبر در وب سايت سازمان به آدرس www.tvu.ac.ir  قابل دسترسي مي باشد.